Döntés Fókuszú Menedzsment

Cége nyeresége, jelene és jövője a minden szinten meghozott
döntéseken múlik!

A „Döntés fókuszú menedzsment” egy szemlélet. Abból a felismerésünkből ered, hogy egy lelassult vállalatot leggyorsabban sikeressé tenni, annak döntési folyamatainak átalakításán keresztül tudunk!
A sikeres döntési folyamat kialakítását, és a megvalósítás minden lényeges lépését támogatjuk, biztosítjuk.

Alkotás

A GORDIO hozzáadott értéke:

Stratégiához igazodó döntési kultúrát alkotunk

Szolgáltatások

Módszerek

 • Tréning
 • Coaching
 • Team coaching
 • Szupervízió
 • Workshop
 • Tanácsadás

Fókuszok a döntés előkészítés- és megvalósítás támogatásában

 • Döntéshozók mentális felkészítése
 • Önismeret, emberismeret
 • Tudatos kommunikáció
 • Döntéshozatal eszközkészlete
 • Konfliktuskezelés
 • Projektmenedzsment
 • Változáskezelés
 • Idő- és feladatmenedzsment
 • Projekt csapatok összehangolása
 • Motiválás
 • Stresszkezelés
 • Érzelmi intelligencia
 • Felelősség és Hatalom
 • Delegálás

Specialisták

Prev Next

Egyén

Fejlesztjük a Döntési Intelligenciát

Az egyén képességeinek olyan komplex halmaza, amely saját döntéseit meghatározóan befolyásolják.
 • Kompetencia, önbizalom
 • Időkezelés, időtudatosság
 • Rendszerező analitikus gondolkodás
 • Stresszkezelési-, kockázatvállalási képesség
 • Intuíció
 • EQ
 • Felelősségvállalás
 • Bevonás/Ráhatás

Szervezet

Döntésképes szervezetet hozunk létre, ahol

Van felelős, aki hatékonyan facilitálja a döntési folyamatot, ahol:
 • a döntés konstruktív konfrontáció alatt jön létre,
 • mindenki elmondhatja a véleményét,
 • felesleges indulatok nélkül ütköztetik az érveket,
 • helye van az intuícióknak,
 • az érzelmeket felismerik, kezelik,
 • a döntéshez szigorú végrehajtás kapcsolódik,
 • a végrehajtást szisztematikusan ellenőrzik, hogy megfelelő irányba hat-e.

Aktuális

A Döntési Csapdák Szigetére invitáljuk Önt és munkatársait egy 2 napos tréningre!

Meggyőződésünk, hogy lehetséges az Ön személyes hatékonyságát is tovább növelni, ha döntési képességét fejlesztjük. Márpedig nekünk ez az ambíciónk!

A derűs csapatverseny keretei között megvalósuló program célja: fejlődni a döntéshozatalban és felelősségvállalásban egyaránt. Ehhez pörgős eseteken, konkrét helyzetgyakorlatokon, életből választott példákon keresztül vezet az út.

A humorral és tréneri figyelemmel átitatott két nap megfogalmazott sikerkritériuma, hogy minden résztvevő saját belső erőforrásait mozgósító élményt kapjon.

A program minden elemét áthatja az a meggyőződés, hogy a döntések mögötti legkritikusabb tényező maga a DÖNTÉSHOZÓ… vele foglalkozunk hát 2 teljes napon át.

RÉSZLETES ISMERTETŐT KÉREK

Kapcsolat

Tel.: +36 20 97 28 001

E-mail: dontes@gordio.hu